Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Er is een tijd om te werken en er is vrije tijd 

 

To everything – turn, turn, turn
There is a season – turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven.

Zo hebben the Byrds het vanaf 1965 voor ons gezongen. Het is een vertaling van wat de Prediker in zijn gelijknamige Bijbelboek zegt. Hij schrijft:

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
En zo gaat het dan nog even door…

De tekst van de Prediker is er één die ook vaak bij uitvaarten gebruikt wordt. En waarom? Omdat zijn woorden ons iets vertellen over hoe het leven in elkaar zit. Van de mooie, maar ook de mindere mooie momenten. Van het opbouwende en het afbrekende. Van het positieve, zowel als het negatieve. Het gaat over het leven in zijn volledigheid, met alle kanten die we erin tegen kunnen komen.

En hoewel het zo dus duidelijk is wat zowel the Byrds als Prediker willen zeggen, valt het toch  moeilijk om uit te leggen wat “tijd” daarbij nu precies is. Veel denkers hebben het in de afgelopen eeuwen geprobeerd, maar het is zoals onze kerkvader Aurelius Augustinus het zegt: Wanneer iemand mij vraagt wat tijd is, weet ik het. Maar zodra ik het aan degene die de vraag stelt zou willen uitleggen, weet ik het niet meer.

In de kerk gaan we er vanuit dat het hele idee van tijd met God begonnen is. We geloven dat Hij deze wereld gemaakt heeft. Dat Hij in het hele begin het licht en donker van elkaar gescheiden heeft en zo ons de dag en nacht heeft gegeven; maar wat we verder met die tijd doen is (voor een groot deel) aan ons. En op een eigentijdse manier zou ik de Prediker aan willen vullen:

Er is een tijd om te werken
en er is vrije tijd

En is vooral deze laatste “tijd” ook niet heel belangrijk? Het is één van de redenen waarom God ons de Sabbat gegeven heeft. Zodat we zouden weten dat het belangrijk is dat niet iedere dag of ieder moment hetzelfde is. Dat het goed is ook om af en toe rust te nemen of je dag anders in te delen.

En om zo’n zelfde soort onderbrekingsgevoel, kan het soms ook heerlijk zijn om er in de zomermaanden even – ook al is het maar een dag – op uit te gaan. Even helemaal anders dan anders. Even je kop in de hoogte en je neus in de wind, zodat de zorgen van alledag er, al is het maar voor een moment, uit kunnen waaien om plaats te maken voor nieuwe ideëen en frisse moed. Voor energie, die je misschien alweer een hele tijd kwijt was en voor gezelligheid, waarvoor je ineens weer de ruimte hebt om deze binnen te laten komen. Dat de zomermaanden voor u ook zo mogen zijn!

In ons liedboek staat een prachtig kinderlied, wat bovenstaande sprekend verwoordt. Tekst en melodie passen feilloos bij een zomerse dag en wie weet komen ze in de komende tijd nog wel eens bij u terug.

Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in ’t gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.
Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluist’ren: ‘jij bent mijn schat’.
Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd. 

Ds. Marissa van Meijl-Buitink
Predikant Protestantse Gemeente Halle 

Eerste bijbel voor baby’s

Babybijbel

Met de Babybijbel kunnen ouders hun baby vanaf 4 maanden uit de Bijbel voorlezen. Sfeervolle vertellingen, liedjes en illustraties afgestemd op deze leeftijd brengen de bijbelverhalen dichtbij baby’s en peuters.

 

De Babybijbel helpt ouders om al in het eerste jaar de meest waardevolle verhalen uit de Bijbel met hun kindje te lezen. De mooiste bijbelverhalen zijn speciaal in eenvoudige taal herschreven door Corien Oranje. Bij elk verhaal staat een versje om te zingen op de wijs van een bekend wiegeliedje. De illustraties van Marieke ten Berge sluiten aan bij kinderkamers; ze zijn zwart-wit, omdat zulke illustraties door baby’s duidelijk te onderscheiden zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vroegtijdig beginnen met voorlezen aan baby’s een positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van een kind. Zowel op sociaal-emotioneel niveau als op het gebied van taal- en spraakontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen.

 

De Babybijbel is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgebracht door Royal Jongbloed. Hij kost € 16,95 en is verkrijgbaar via royaljongbloed.nl, de (christelijke) boekhandel en via online kanalen.

Babybijbel

Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola

Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet meer te lezen is.

De vertaling uit 1926 is verouderd op het gebied van taalgebruik, spelling en vertaalwijze. Voor nieuwe generaties is deze Bijbel zelfs helemaal niet te lezen. Dit maakt het voor hen niet alleen onmogelijk zelf in de Bijbel te lezen, maar ook om de bijbellezing tijdens de kerkdiensten te begrijpen.

Een nieuwe bijbelvertaling in het Kikongo van nu
Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijbelvertaling in de hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. ‘Daar is dringend behoefte aan’, zegt voorganger Diludama Manuel, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun eigen taal. Maar op dit moment is er te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.’

Vakantieleesrooster: 14 dagen inspiratie

Vakantie – het moment bij uitstek om even los te komen van het dagelijkse leven. Om te genieten van de mensen om je heen en van Gods schepping. Om te bezinnen op wat er echt toe doet. Het vakantieleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap helpt daarbij met iedere dag een bijbeltekst en een korte, inspirerende uitleg. Vanaf de eerste week van juli wordt het boekje verzonden, op = op.

 

Wie in de vakantieperiode ook geestelijk wil opladen, kan vanaf nu intekenen op een 14-daags digitaal bijbelleesrooster. Gebruikers daarvan lezen dagelijks op hun mobiele telefoon of tablet wat de Bijbel zegt over rust, vernieuwing, de schepping en Gods zorgzaamheid.

Het is de eerste keer dat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een vakantierooster aanbiedt, bestemd voor zowel vakantiegangers als thuisblijvers. ‘Veel mensen kijken tijdens de vakantie eens van een afstandje naar hun dagelijks leven’, zegt bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Ze vragen zich af: “Ben ik blij met hoe het loopt? Wat kan anders, rustiger, bewuster?” Het leesrooster laat hen zien wat de Bijbel daarover zegt.’ Haar eigen favoriete tekst in het rooster komt uit Jesaja 43. De Israëlieten in ballingschap staarden zich blind op hun verleden, maar moesten hun ogen openen voor wat God deed in het heden. ‘Met open ogen door de wereld gaan – wat zou het mooi zijn als we dat doen, ook buiten de vakantie’, aldus Schol-Wetter.

 

Inspiratie en bezinning

Het vakantierooster bevat iedere dag een bijbeltekst met korte, inspirerende uitleg en een bezinningsvraag. De bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal. Eerder bood het NBG digitale leesroosters aan voor Kerst en Pasen, die populair bleken. Ruim 18.000 lezers haalden daar bezinning, inspiratie en verdieping uit. Intekenen op het vakantierooster gaat via debijbel.nl/vakantierooster. Wie zich aanmeldt, krijgt twee weken dagelijks een mail toegestuurd.

Back to basics, 7 vragen rond missionair kerk-zijn

In dit boek komen belangrijke theologische vragen uit de missionaire praktijk in zeven thema’s aan de orde. Thema’s als: visie op Jezus, ‘zieltjes winnen’, de kerk, tellen of wegen, het belang van de context en de rol van de predikant. De auteurs, ds. Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels willen het inhoudelijk gesprek over deze thema’s onder met name predikanten, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerk stimuleren.

Animo voor parochie-app groeit

Steeds meer parochies ontdekken het gemak van een eigen parochie-app. Dat is te merken aan de groeiende belangstelling voor de app Onze Kerk. Met deze app kunnen parochies snel en eenvoudig met hun parochianen communiceren. De protestantse gemeentes ontwikkelen zich sneller in deze richting. De app Protestant, speciaal voor hen ontworpen, wordt al door 120 gemeentes gebruik.

In een helder artikel (op pagina 17) beschrijft Ed Arons, journalist bij het Katholiek Nieuwsblad, hoe de app Onze Kerk werkt. Steeds meer parochies ontdekken de app Onze Kerk van De Zalige Zalm. Op deze manier kunnen zij snel en eenvoudig met hun parochianen communiceren.

Parochies ontdekken de app
Langzaam maar zeker groeit het aantal parochies dat werkt met deze kerk-app. Opvallend is dat deze ontwikkeling bij de protestantse gemeentes veel sneller gaat. Het aantal gemeentes dat met de app Protestant communiceert ligt namelijk al ruim boven de 100. Dat heeft mede te maken met het feit dat deze app door het landelijk geïnitieerd is door het dienstencentrum van de protestantse kerk.

Eigen app voor iedere parochie
In de app Onze Kerk beheren parochies zelf hun eigen app en bepalen zelf welke informatie en gegevens zij delen met hun volgers. Door middel van een pushbericht kunnen actuele zaken snel onder de aandacht van de parochianen worden gebracht. Ook de vieringen, agenda, contactgegevens, foto’s en het parochieblad zijn in de app altijd onder handbereik.