Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

De Waarheid Zeggen 

Johannes de Doper spreekt zonder dubbelzinnigheid. Hij zegt rechtuit: “Ik ben niet de Christus.” Hij wil de waarheid zeggen. En gebruikt daarvoor een negatief. Het is makkelijker te zeggen wat niet waar is dan wat wel. Is het zelfs mogelijk de volledige waarheid ooit te zeggen? Hebben wij daar woorden voor? Woorden die voldoen? Ik denk het niet. 

Johannes de Doper zegt: “Ik ben een stem.” Niet de stem, maar een stem. Een van vele. Een stem die zegt: “Maak recht de weg des Heren.” Een stem die getuigt van het Woord dat komen gaat. Net als andere stemmen in de Bijbel. En daarbuiten. Maar zijn getuigenis is onvolledig. Zelfs soms onjuist. Hij zegt dat hij niet Elia is, maar volgens Jezus is hij dat wel (Matteus 17:12-13). Zijn inzicht is gebrekkig. Hij ziet maar voor een deel. Maar ook al zien we niet alles, ook al vergissen we ons soms, ook al zijn we niet trefzeker, toch moeten we spreken.

Johannes de Evangelist is ook maar een stem. Een andere stem. Herkenbaar, uniek. Een van vele – een van vier in ieder geval. En heel anders dan de andere. Getuigend van de Waarheid, sprekend van het Woord dat vlees werd, op zijn manier. Hij is niet dat Woord, hij getuigt van dat Woord, maar net als de Doper, fragmentarisch, gebrekkig. Geen mens zegt de volle waarheid. Johannes zegt dat de priesters en de Levieten door de Farizeeërs vanuit Jeruzalem naar de Doper gestuurd waren, om hem te ondervragen. Kan niet, lees ik in mijn bijbelcommentaar. De Farizeeërs hadden geen gezag over de Levieten en de priesters in de tijd van Jezus, in Jerusalem. Sterker nog, ze stonden tegenover elkaar. Johannes schrijft 70 jaar na de gebeurtenissen. Hij was er niet. Zijn woord vertoont onvolkomenheden. Johannes spreekt ook van de Joden – “De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toegestuurd” – alsof het niet zijn volk is, niet het volk van Jezus. Hij maakt een misleidende scheiding. Mag dat wel? We moeten kritisch lezen. Hij wil getuigen, maar doet dat gebrekkig, met de beste bedoelingen, maar ook met zijn vooroordelen, tekortkomingen.

Jezus, is het Woord dat vlees werd. Maar toen het vlees werd, werd het ook beperkt. Denk aan zijn belofte dat hij weder zou keren binnen een generatie. Geen mens ziet de volle waarheid, en Jezus werd mens, dus Hij ook niet. Mooie woorden van hem hebben we, dat wel, of eerder, woorden die dichtbij zijn woorden komen, woorden die iets van hem bewaren, maar ook maar fragmenten. Fragmenten die elkaar soms tegenspreken, fragmenten die soms niet overeenkomen met de gebeurtenissen, want geen woord kan aan de waarheid gelijk zijn, onmogelijk: ieder woord schiet tekort.

We moeten het doen met deze fragmenten. Met woorden die deels hun doel bereiken, die deels de waarheid zeggen, deels de waarheid missen. Zelfs al willen we oprecht zijn, net als de Doper, de waarheid ronduit zeggen, of zeggen wat niet is, dan schieten we tekort. En door de tijd heen liggen de verschillende stukken, de brokken, de delen, van de waarheid. Calvijn zag iets, Luther ook, maar denk aan de fouten die ze maakten. Soms moeten we ons schamen over wat ze geschreven hebben. Wie zou de predestinatieleer van Calvijn vandaag willen verdedigen, wie de geschriften van Luther over de Joden? Maar het licht dat voor hun zichtbaar was, was ook maar fragmentarisch. Wat zullen toekomstige generaties over ons wel niet zeggen?

Is er dan geen betrouwbaar licht in de duisternis? Is er geen vuurtoren om ons de koers aan te wijzen? Is geen woord zeker, geen licht echt? Het licht schijnt in de duisternis, zegt Johannes en de duisternis heeft het licht niet in zijn macht gekregen. Ja, er is wat licht en dat zien we. En het zal nooit verdwijnen. We zien het als in een spiegel, fragmentarisch, wazig, maar we zien genoeg om mee verder te kunnen gaan. Het schijnt in de Bijbel, soms, op sommige plaatsen, niet overal (sommige teksten zijn vol duisternis), het schijnt vanaf de preekstoel, soms, af en toe, vaak niet, het schijnt in de vergaderingen, als er liefde is, geduld, maar vaak is dat er niet, en dan schijnt het ook niet. Het schijnt in de kerk, in de stilte, door de ramen van de kerk van Wichmond, of waar ook, als het licht komt, ’s ochtends en in de diensten, tijdens de lofzang. “Ga de weg van de kinderen van het licht,” zegt de schrijver van de brief aan de Efeziërs.

T. Wiersum, 

predikant Wichmond.

BewarenBewaren

Nieuwe ‘Medemens’ is uit

De vijfde editie van ‘Medemens’ is er. Deze uitgave van Kerk in Actie bevat diaconale gebeden en gedichten. U kunt deze voordragen bij liturgische momenten of gebruiken tijdens overleggen en vergaderingen. Kortom, ‘Medemens’ is bedoeld om u en anderen te inspireren bij diaconaal werk. U kunt gratis een exemplaar bestellen. Bulkbestellingen zijn ook mogelijk, tegen de kostprijs van vier euro per stuk.

BewarenBewaren

NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil  25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost € 5,-.

India is ongeveer 95 keer zo groot als Nederland en heeft ruim 1,3 miljard inwoners. Het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen.

De kerken in India trekken zich het lot aan van de kasteloze kinderen. In de Bethesda Bible Mission Church zijn de kinderen meerdere dagen per week welkom. Pastor Lakshmi heeft er naschoolse opvang opgezet en nodigt arme kinderen persoonlijk uit.
‘Het lukt veel ouders niet om goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak krijgen ze maar één keer per dag eten. Dat gaat me aan het hart’, zegt Lakshmi.
In de kerk krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding en er worden spelletjes gedaan. Samen zingen en luisteren naar bijbelverhalen staat ook op het programma.
‘De kinderen luisteren aandachtig naar de bijbelverhalen’, vertelt de pastor. ‘Ze herkennen zich vaak in bijbelse figuren en vinden het fijn om te horen dat God naar hen omziet. Een eigen kinderbijbel is voor deze kinderen een groot geschenk.’

Nationale fotowedstrijd kerkbalans

Actie Kerkbalans introduceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een nationale fotowedstrijd waar alle kerkleden aan mee kunnen doen. Het thema is ‘Jouw kerk in beeld’. Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: kinderen (6-12 jaar), jong talent (12-18 jaar) en volwassenen (18+). Inzenden is mogelijk tot en met 22 december 2017.

BewarenBewaren

De Bijbel tussen droom en feit  

Soms zijn er van die momenten dat je denkt: ‘Ja, hier komt alles bij elkaar!’ Voor mij had zo’n moment te maken met twee van mijn projecten: de nieuwste uitgave Bijbel Dichtbij: de Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen en het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland dat we in september presenteerden.

De Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen is ontstaan in samenwerking met de EO. De uitgave bevat 400 kaderteksten, meer dan 3000 toepassingen en achterin een katern met leesroosters en prachtige archeologische afbeeldingen. Een schitterende uitgave, waar ik met trots en blijdschap naar kijk. De weg ernaartoe was af en toe wel spannend. Zou het allemaal wel lukken, binnen de planning? Was iedere tekst wel informatief, inspirerend en tegelijkertijd voldoende begrijpelijk geschreven?  Maar ook: hoe zou deze uitgave straks worden ontvangen? Onze droom was een bijbel die de tekst van toen en de wereld van vandaag met elkaar verbindt, op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Maar was dat ook de droom – of in ieder geval de behoefte – van de lezers?

Tegelijkertijd was ik bezig met het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland. Een heel ander project, maar het leverde wel dat ‘aha-moment’ op waar deze column mee begon. De uitkomsten laten namelijk zien dat Bijbel Dichtbij inderdaad precies aansluit bij de behoefte van veel bijbellezers aan extra hulp om de Bijbel beter te begrijpen en toe te passen in hun eigen leven.

‘Uitdagend en inspirerend’, maar ook ‘moeilijke taal’, ‘lastig te begrijpen’ en ‘confronterend’, zo noemden de deelnemers aan het onderzoek de Bijbel. En ze gaven aan dat ze het liefst materiaal willen dat informatief is, dicht bij de bijbeltekst blijft, en hen zonder veel theologische omhaal zelf tot nadenken en – soms – actie aanzet. En laat dat nou precies zijn wat we met Bijbel Dichtbij voor ogen hadden!

Auteur: Anne-Mareike Schol-Wetter, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.
Als hoofd Bijbelgebruik is zij onder andere betrokken bij debijbel.nl, het kinderblad Alef en de ontwikkeling van nieuwe uitgaven.

Bron: debijbel.nl

BewarenBewaren

Over je grenzen heen kijken met missionaire specialisatie

Kerk naar buiten, missionair gemeente zijn, pionieren, kerk in de buurt. Het zijn veelgehoorde termen. Maar welke rol speelt een predikant of kerkelijk werker daarin? De missionaire specialisatie van de Protestantse Kerk leidt hen op tot inspirerende, missionaire voorgangers.

BewarenBewaren

PUZZEL: Verborgen taal

Van de schuingedrukte namen staan de letters in de verkeerde volgorde. Weet jij welke namen er worden bedoeld?
Schrijf van elke naam de eerste letter op. Je ontdekt dan de naam van een taal in Suriname. Dit jaar verscheen er een bijbelvertaling in deze taal.

1. Saulus was aanwezig bij de steniging van Snuf Saté.

2. Kakbeer was de moeder van Jakob en Esau.

3. De ark van Noach liep vast op het gebergte van Tarara.

4. Rasende Kanbus was de koning van Babel.

5. Sander A. was één van de twaalf apostelen.

6. iRond-M was een geweldig jager.

7. Lucas droeg zijn boeken op aan Teus Foli.

8. Slaaf Mussi One liep weg bij Filemon.

9. De stad waar Jona naartoe moest was in Veen.

10. Godin E. versloeg de Midjanieten met 300 man.

11. Niet ver van Jeruzalem ligt de Blije Grof.

Bron: bijbelgenootschap.nl