Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Leven in Gods licht

transfiguratie-van-rafaalIn elke eredienst brandt de paaskaars als symbool van Christus die het licht is in onze duisternis. Licht en duisternis zijn treffend verwoord in het evangelie van Marcus en verbeeld in een schilderij van Rafaël.

In Marcus 9 horen we van Jezus die een hoge berg opgaat met drie van zijn leerlingen. Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante en zijn kleren gingen helder wit glanzen. Mozes en Elia verschenen aan hem en ze praatten met elkaar. Toen viel de schaduw van een wolk over hen heen en een stem uit de wolk zei: “Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem!” Hierna daalde Jezus met zijn leerlingen de berg af naar het gewone leven, de wereld waarin mensen wonen met hun vreugde en verdriet. Het verhaal dat volgt geeft een scherp contrast. Het gaat van een hoogtepunt naar dieptepunt. Uit de wereld van licht en leven daalt Jezus af in de wereld van duisternis en dood. Hier hoort hij het roepen van een hulpeloze vader om ontferming voor zijn zieke zoon die door een geest is bezeten. De vader is ten einde raad.

 

Op het doek ‘Transfiguratie’ van de schilder Rafaël (1483-1520) zie je deze tegenstelling. Het bijzondere is dat Rafaël hier het lichte en het donkere verhaal combineert. De lichtgevende gedaanteverandering van de ene zoon boven op de berg en de deerniswekkende duisternis van de andere zoon onder aan de berg. Bovenin het schilderij zien we de hemelse scène van Jezus op de berg in gesprek met Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Verder liggend op de grond de leerlingen Petrus, Johannes en Jakobus, die volgens het evangelie door schrik overweldigd zijn. Onderin het schilderij zien we de aardse scène van de zoon in de massa onder aan de berg. We zien de machteloze leerlingen, de radeloze menigte – wijzende vingers, opgeheven handen, verontruste gezichten, roepende monden, smekende gebaren -, de ontfermende vader en de grote ogen van de zieke jongen.

 

Het schilderij van Rafaël doet ons zowel schouwen in de hemel als met beide benen op aardse bodem staan. We zijn tegelijkertijd getuige van de hemel op aarde en van de aarde die roept om ontferming naar de hemel. Uit het tafereel van hemels licht daalt Jezus af in het tafereel van aardse duisternis. De Vader in de hemel zendt zijn zoon op aarde om van zijn ontferming te getuigen. De geliefde zoon getuigt van Gods liefde in woorden en daden, met heel zijn leven. Daarom blijft hij niet boven, veilig en heilig, dicht bij de hemel, maar daalt hij af. Hij daalt af naar onze wereld om onze nood te delen en onze pijn te helen.

 

De vader vraagt Jezus om ontferming en hulp. Jezus zegt: “Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Meteen riep de vader uit: “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.” Het is een troostrijke zin voor allen die geloven, maar dit ook moeilijk vinden. De vader van de zoon geeft zich over. Vol van geloof is hij niet, maar hij waagt de geloofssprong.

 

Jezus ging bergafwaarts, nadat hij in Gods licht had gestaan en zich gesterkt wist door Mozes en Elia, door Gods woord in de wet en profeten. Jezus ging bergafwaarts om beneden aan de berg te vertellen van daarboven. Jezus ging in de kracht van zijn geloof dat hij met Gods hulp zijn weg van lijden en sterven kon gaan.

De genezing van de jongen wijst vooruit naar wat er met Jezus zal gebeuren. “De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op.” Zo zal Jezus door lijden en dood heengaan en zal de vader hem doen opstaan.

 

Wij leven in een wereld van vreugde en verdriet, van leven en sterven. Jezus heeft ons vertrouwen geleerd om in alle duisternis in Gods licht te leven. Zo is hij zijn weg gegaan in ons mensenbestaan. Zo mogen wij hem navolgen in de kracht van Gods licht en gesterkt door de woorden van de Schrift. Zo mogen we er voor elkaar zijn in alle vreugde en verdriet van het leven, totdat we eens geborgen mogen zijn bij God in zijn eeuwig licht.

 

Ds. Hilde van der Zwaag-Visscher,

Protestantse gemeente te Gendringen-Bontebrug

 

PUZZEL

Wie heeft dat gezegd?

 

A David F Hizkia K Jesaja P Samuël V Kaïn
B Job G Ester L Elisa R Rebekka W Mirjam
C Gideon H Pilatus M Mozes S Johannes X Thomas
D Simson I Adam N Elia T Petrus IJ Jozua
E Jezus J Ruth O Eva U Paulus Z Maria

 

Hieronder staan elf uitspraken van Bijbelse personen. Van wie zijn die uitspraken?

 

Kijk in de diagram bovenaan deze pagina welke letter bij welke persoon hoort. Schrijf die letters op en je vindt de oplossing van deze puzzel. De uitspraken komen uit de Bijbel in Gewone taal.

 

1. Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?

2. Eindelijk een mens, net als ik!

3. Ik ben de stam van Gods druivenplant.

4. Drink maar wat. Ik zal ook de kamelen laten drinken.

5. Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God

6. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.

7. Het goede krijgen we van God, het slechte ook!

8. Zon, sta stil boven de stad Gibeon.

9. De Heer heeft mij alles gegeven, en de Heer heeft alles weer van mij afgenomen.

10. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.

11. U moet naar uw buren gaan om te vragen of u van hen lege kruiken mag lenen.

 

Vul je oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal.

Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen vóór 1 november naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding

van ‘Wie heeft dat gezegd’.

 

Jubileum Micha Zondag, 16 oktober 2016

Al tien jaar op rij is er in oktober een Micha Zondag. Een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Het thema van de Micha Zondag is dit jaar ‘Buigen om recht te doen’. Geïnspireerd op de basistekst van Micha Nederland, Micha 6: 8. Rondom dit thema is een pakket ontwikkeld met preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het materiaal is gratis te downloaden via michazondag.nl. Via deze website kunnen kerken en gemeenten ook een spreker/voorganger boeken om op de Micha Zondag te spreken. Deze sprekers zijn in hun dagelijks werk nauw betrokken bij organisaties die sociale en ecologische gerechtigheid nastreven.
Speciaal voor het jubileumjaar organiseert Micha Nederland, in samenwerking met Stichting HiP en Stichting Present, een Micha Zaterdag. Op deze praktijkdag gaan door heel het land mensen aan de slag voor gerechtigheid. Meer informatie en aanmelden op www.michanederland.nl/zondag/zaterdag.
Op zaterdagavond 1 oktober is er een Jubileumconcert met Schrijvers voor Gerechtigheid. Kijk voor meer informatie op www.michanederland.nl/jubileumconcert.

Maandblad Open Deur oktober 2016: Franciscus

franciscus-van-assisiHij omhelsde een melaatse, gaf weg wat hij bezat en preekte voor vogels: Franciscus van Assisi. 

Achthonderd jaar later inspireert deze ‘minderbroeder’ nog steeds veel mensen.

Ook de huidige paus, die zijn naam heeft gekozen.

Wie was deze man?

Wat maakt zijn leven zo inspirerend voor mensen van nu?

En hoe werken de leefregels van Franciscus in de praktijk van alledag?

 

Met onder andere:

         Een heilige lastpak

         ‘Ik word franciscaan’

         Broeder Franciscus aan paus Franciscus – een brief

         Niemand is buitengesloten – meditatie over de vogelpreek

         Eenvoud – wat betekent dat?

         Wonen in de geest van Franciscus

 

Maandblad Open Deur – bezield en bewogen. Vanuit de christelijke traditie, met een open blik. Los nummer: € 3,65 exclusief porto. Proefabonnement: 3 nummers voor € 6. Jaarabonnement € 32,75. Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren gelden andere prijzen, vanaf € 0,95 per stuk, met snel oplopende kortingen. 

Open Deur, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer, e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079 – 3 628 628 (ma t/m woe, ’s morgens).

Of surf naar www.open-deur.nl (ook voor liturgiesuggesties en tips voor boeken & films bij het thema van Open Deur).

 

Gedicht

Geloven in de kracht van delen


Kom hier ik wil je iets zeggen
blijf daar niet langer staan
kom hier dan zal ik het je uitleggen
kom achter je sluier vandaan.
We hebben je iets te geven
wat we van hem hebben geleerd
een andere manier van leven
waarin de angst niet meer regeert
waarin de hoop blijft drijven
als een lelie op een waterplas
waarin de liefde het vaartuig is
en het geloof het wijzende kompas.
Al zijn we soms met velen
op deze bank is plaats voor meer dan twee
want wij geloven in de kracht delen
dus vaar maar met ons mee.

Uit: Medemens 4

 

Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek

Het logo van het Nederlands BijbelgenootschapDe Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste boek. Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap nu de Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het Jaar van het Boek. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in een nieuwe layout. Daarnaast brengt het NBG de Bijbel met een publiekscampagne extra onder de aandacht.

De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het gaat over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde en haat; alles kom je in de Bijbel tegen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf. ‘In de verhalen over personen als Jozef, Job en Petrus komen de grote thema’s uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige traditie van ons land.’

Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne

De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliefhebbers als gelovigen aanspreekt. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe zwart-witte uitvoering ontworpen door Studio Ron van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed, is sinds 1 oktober overal verkrijgbaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de campagne, ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek’, om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een breed publiek.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met steun van leden en donateurs zorgt het NBG voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Alle vertalingen zijn te vinden op debijbel.nl.

Koning Willem-Alexander is beschermheer van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

nbv-bijbel-standaard-editie-2016

Kom naar de Landelijke Diaconale Dag!

landelijke-diaconale-dagDe Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie is al 121 jaar een begrip. Een dag vol inspiratie waar meer dan 1000 vrijwilligers, diakenen, ZWO-, zendingscommissieleden en predikanten aanwezig zijn! Misschien bent u er als gemeente al een keer geweest? Of is de dag voor u nog onbekend? Graag zien wij de diakenen en ZWO-, zendingscommissie-leden uit uw gemeente (ook) dit jaar! Op zaterdag 19 november openen we de deuren van het Beatrixtheater in Utrecht voor een dag met workshops, een plenair programma en een grote informatiemarkt. Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door o.a. de nieuwe scriba ds. René de Reuver. Daarnaast komen vele plaatselijke gemeenten aan het woord zodat u uit hun ideeën kunt putten. Aanmelden kan via www.kerkinactie.nl/ldd2016. De dag kost
€ 32,50 p.p.; als u zich voor 24 oktober opgeeft, betaalt u € 30,00. Ook dit jaar kunt u de predikant gratis meenemen: van harte aanbevolen!