Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Meditatief – ‘Waardevol’

plaatje bij hoofdartikelOnlangs heeft Frank Pels een nieuwe versie gemaakt van zijn alom bekende ’15 miljoen mensen.’ Indertijd geschreven voor een commercial van een bank, maar al gauw een hit op zich. Nu heeft Pels zijn tekst een update gegeven, die je nog steeds kunt zingen op dezelfde melodie. De moraal van zijn verhaal vinden we terug in het refrein:

17 miljoen mensen

Op dit hele kleine stukje aarde

Die moeten niet zo somber zijn

Er is zo veel van waarde

17 miljoen mensen

Op dit hele kleine stukje aarde

Die moeten niet pessimistisch zijn

Er is zo veel van waarde

Pels is er opnieuw in geslaagd om met een knipoog naar onszelf te kijken en ons aan het denken te zetten over wàt er dan zoal van waarde is. Hij wisselt daartoe serieus en luim af in zijn lied. En dus gaat het van ‘Alpe d’HuZes,’ via ‘met handbal altijd tweede,’ ‘een iets te dikke koning,’ ‘Kerst met het Glazen Huis,’ ‘de boze blanke man die bootvluchtelingen redt’ naar ‘Een land vrij en welvarend, een volk dat nukkig is, land waar men niet tevreden maar wel gelukkig is.’

De ondertoon is bewust positief. Dat hebben we ook nodig, betoogden de sprekers tijdens ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa’, op maandag 23 januari j.l. De initiatiefgroep ‘In Vrijheid Verbonden’ (vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen) hadden een mini-congres georganiseerd, met Herman van Rompuy als hoofdspreker. Nieuwsgierig was ik afgereisd naar Utrecht. Het zijn immers spannende tijden waarin wij leven en er is een hoop discussie over wat wij ‘onze waarden’ noemen. Natuurlijk liet Van Rompuy de recente gebeurtenissen in de VS en de politieke onrust in Europa niet onbesproken. Hij relateerde die aan wat hij karakteriseerde als ons identiteitsprobleem. De hektische gebeurtenissen in de wereld confronteren ons met onszelf: wie ben ik? De verlegenheid die ervaren wordt om op die vraag antwoord te geven wreekt zich in het gesprek met andersdenkenden. Het niet kunnen verdragen dat iemand anders denkt, anders gelooft, frustreert de dialoog. Een volwassen dialoog, betoogde Van Rompuy, erkent zelfs onoverbrugbare verschillen en vlucht niet weg in een vergoeilijkend ‘eigenlijk willen wij allemaal hetzelfde.’

Wie ben ik? Wat is voor mij van waarde? Waar ga ik voor, waar zet ik mijzelf voor in en waarom? Ook dat laatste doet ertoe, benadrukte Van Rompuy. ‘Waarden kunnen alleen overleven als ze gedragen zijn door een inspiratie, een innerlijke overtuiging.’ Er is geen tijd in het jaar die mij daar zo sterk bij stil doet staan als de tijd naar Pasen toe. Voor mij is dat de tijd waarin ik mijn leven weer zoek te ijken door te luisteren naar het evangelie over Jezus’ opgang naar Jeruzalem. Het waren roerige tijden toen, zoals het dat nu ook zijn. Ik probeer in de kring erbij te gaan staan wanneer Jezus mensen ontmoet. Mensen die niet alleen in nationaliteit en afkomst van elkaar verschillen, maar ook qua plek die zij binnen de samenleving innemen. Mensen die het gemaakt hebben, mensen die op anderen aangewezen zijn; mensen die het voor het zeggen hebben, mensen die ernaar verlangen dat naar hen geluisterd wordt. En als ik dan in die kring erbij ben komen staan, en als Jezus dan opeens mij in die kring ontdekt… wat zou hij dan tegen mij zeggen? Zou onze ontmoeting ontwapenend zijn of op het scherpst van de snede? We gaan niet uit elkaar dan nadat we met elkaar het Onze Vader gebeden hebben. Hij geeft er mij een knipoog bij. Natuurlijk, ik weet toch ook wel waar het op aankomt…

Ik wens u een waarde-volle 40dagentijd toe!

Vrede en alle goeds,

ds. Chris Kors, predikant Prot. Gem. te Angerlo-Doesburg

95 speldenprikken

95 speldenprikkenOp verzoek van de Protestantse Kerk schreef Rikkert Zuiderveld een reeks prikkelende gedachten op over kerk en geloof. 95 om precies te zijn, als milde variant op de gehamerde stellingen van Luther. € 2,00 Kan besteld worden via de webwinkel van Prot. Kerk Nederland https://webwinkel.pkn.nl/95-speldenprikken/2200-0394

Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 27 januari 2017

Missionair oogpunt: Vertrouwen en liefde

Ik las ergens dat je in allerlei situaties twee vragen kunt stellen: ‘Wie of wat vertrouw ik?’ en ‘Wie of wat heb ik lief?’ Het schijnt dat kerkvader Augustinus zich door deze twee vragen liet leiden.

Het trof me. Ik wil deze vragen iedere dag meenemen in mijn leven en werken. Ik wil me laten inspireren door vertrouwen en liefde. Dat lijkt me beter dan te putten uit angst en haat. En misschien zal ik dan wel een keer mijn neus stoten? Dat moet dan maar.

Het lijkt me een prachtige insteek om met anderen over te praten. Missionair geladen, dat ook. Ik merk namelijk dat mijn antwoorden alles met God en Jezus te maken hebben. En ik ben benieuwd naar de antwoorden van anderen. Ik verheug me op mooie gesprekken!”

Taco Koster is predikant-Pionier in CrossPoint Getsewoud

Kohlbrugge aan kop Protestantentest

Nationale Protestantentest binnen vier weken ruim 25.000 keer ingevuld.

De 19e-eeuwse predikant Hermann Kohlbrugge staat op nummer 1 bij de Nationale Protestantentest. Hij wordt gevolgd door Johan Ferrier en Albert Schweitzer. Meer dan 25.000 mensen hebben de test al ingevuld.

Theoloog Hermann Kohlbrugge voert de lijst aan. Hermann Friedrich Kohlbrugge (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een Nederlandse gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. De kern van Kohlbrugges prediking is, dat de gelovige onheilig is in zichzelf, maar tegelijkertijd geheiligd is in Christus. Door de evangelische radicaliteit hiervan wordt Kohlbrugge niet gewaardeerd door de hoofdstroom van de 19e-eeuwse theologie.

Smalle weg

In de test worden mensen die op hem lijken getypeerd als mensen die kiezen voor de smalle weg. Ze kiezen wat geloven betreft voor de smalle, soms moeilijk begaanbare weg en niet voor het brede, gemakkelijke pad. Van nieuwlichterij moeten ze niets hebben, maar een stevige discussie over je geloof gaan ze zeker niet uit de weg.

Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk was een van de mensen bij wie Kohlbrugge als eerste uit de test kwam. Op de tweede en derde plaats staan bij hem Luther en Bonhoeffer.

Vergunst: “De protestantentest noemt mij een leerling van Kohlbrugge, (Ja, principes gaan voor welbevinden), Luther (ja, de genade ontvangen we door het geloof, dankzij Gods lieve Zoon) en daarna Bonhoeffer (ja, gehoorzaamheid aan de geboden van God doet helemaal mee). Dat is een uitkomst waarvoor ik me niet schaam, integendeel.”

Tweede en derde plaats

Johan Ferrier, de eerste president van onafhankelijk Suriname, en de Duitse theoloog en arts Albert Schweitzer staan op nummer 2 en 3. De dichteres Nel Benschop is de hoogst genoteerde vrouw op plaats 8.

De test is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en werd op 31 oktober bij de start van het jubileumjaar ‘2017: 500 jaar protestant’ gelanceerd. Het jubileumjaar is hét moment om iedere Nederlander te vragen hoe protestants hij of zij (nog) is. Lijkt iemand op Bach of op Koningin Wilhelmina? Op Martin Luther King of majoor Bosshardt? Met de Nationale Protestantentest ontdekken Nederlanders de protestant in zichzelf.

De Nationale Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer op welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste lijkt.

In de test zijn profielen van 23 bekende protestanten uit binnen- en buitenland opgenomen.

De test is online in te vullen via www.nationaleprotestantentest.nl.

500 jaar protestantisme

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van 500 jaar protestantisme. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. De slotviering is op 31 oktober 2017 in de Dom in Utrecht. Meer informatie via www.500jaarprotestant.nl.

Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 24 november 2016.

4 maart: Vrouwen van het protestantisme

De vrouwen van het protestantisme staan centraal in de estafettebijeenkomst ‘Goeie genade, wat een portretten’. Op zaterdag 4 maart houdt de estafette ‘Als een lopend vuur’ halt in Groningen. In de feestelijke estafettebijeenkomst ‘Goeie genade, wat een portretten’ zal de bijdrage van vrouwen aan de doorwerking van de boodschap van het protestantisme in het licht worden gesteld, vanaf het prille begin tot nu. Het programma bevat een lezing en een eigentijdse cantate, workshops (gesprek, zang, creatieve verbeelding of dans) en een viering.

>4 maart 2017, 10.00u – 16.00u. Nicolaïkerk en Franse School, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam. Toegang: gratis (bijdrage lunch: €5). Aanmelden: Afien Kloosterhof-Tiesma, artiesma@ziggo.nl. Deze bijeenkomst is onderdeel van de estafette ‘Als een lopend vuur’ die de Protestantse Kerk Nederland organiseert in het kader van het jubileumjaar 2017: 500 jaar protestant. Groningen is de vijfde provincie van de estafette en het thema van deze provincie is ‘vrouwen van het protestantisme’. www.500jaarprotestant.nl/estafette -> Groningen

Vrijzinnige Lezing met eco-theologe Catherine Keller

De internationaal geroemde ‘eco-theologe’ Catherine Keller verzorgt op 10 maart 2017 de eerste Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. Op 11 maart geeft zij een masterclass aan theologen op de PThU in Amsterdam. >Meer informatie