Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Twee geloven op een kussen…

2-rembrandt-kerst-geboorte-van-jezus-schilderij-kerstmisDe boekrecensie in Trouw van 24-11-2016 over ‘Spreken over Boven, Harry Kuitert, een biografie’, door Gert J. Peelen en drie interviews met lezers, trokken mijn aandacht. Zo zeer zelfs, dat ik er op deze plaats graag even op terug kom.
Het is al heel lang bekend dat prof. Kuitert (en velen met hem) een bepaalde (vooral nieuwe) visie op geloof en Bijbel aanhangt. Ter onderscheiding van de Oude visie, betitel ik die van Kuitert e.a. als de Nieuwe visie. Aan de buitenkant lijken de Oude en Nieuwe precies op elkaar, maar in werkelijkheid bewegen ze zich op de grootst mogelijke afstand van elkaar. Hieronder volgt wat ik er van begrepen heb en hoe ik er over denk. Volgens mij is het verschil tussen katholicisme en het protestantisme er niets bij!

Oude visie

We weten onderhand allemaal wel dat de Bijbel niet regelrecht door de Here God gedicteerd is, maar dat wil nog niet zeggen dat het allemaal louter mensenwerk is. Het zou toch wat zijn dat de uitspraken over de Here God en de verhalen van/over Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef, Mozes, Samuel, David, Jesaja, Zacharias, Johannes de Doper, Jezus, Lucas, Petrus, Paulus en Johannes allemaal maar praatjes van hier beneden zouden zijn! Die verhalen zijn toch wel zo schoon dat ze toch niet gewoon in een mensenbrein omhoog gekomen kunnen zijn, die toch wel van Boven gekomen zijn. Dat te mogen geloven kan je enorm aangrijpen en blij maken!

En in die verhalen komt de Here God naar voren. En Die vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Er staat ook dat de Here God geest is en dat die Hem aanbidden Hem aanbidden in geest en in waarheid. En er staat ook dat Jezus is opgestaan uit de dood; dat is een geestelijke opstanding. Zo mogen ook wij geestelijk opstaan. Dat allemaal te mogen geloven is geen prestatie onzerzijds, het is een genadegave van Boven. We kunnen het elkaar ook niet geven, we kunnen er enkel van spreken en er om bidden.

 

De Nieuwe visie

Ja, die uitspraken over de Here God en die verhalen van/over Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef, Mozes, Samuel, David, Jesaja, Zacharias, Johannes de Doper, Jezus, Lucas, Petrus, Paulus en Johannes, zijn allemaal wel heel mooie uitspraken en verhalen, maar ze komen allemaal van hier beneden, ze zijn allemaal door enkele zeer getalenteerde mannen zelf bedacht. De Here God is slechts een gedachte, weliswaar een prachtige, maar het is maar een gedachte. Maar bij die gedachte kun je je wel enorm wel bij vinden en ze kan je heel veel troost bieden en je ook tot heel veel naastenliefde aanzetten. En we bidden ook wel tot die gedachte. In die gedachte staat Jezus ook op, maar niet echt, het is maar beeldspraak. En in deze visie staan wij ook op, maar niet echt, het is maar beeldspraak, maar we worden er wel heel blij van!

Het moge duidelijk zijn dat ik niet van de Nieuwe visie ben. Maar ik weet ook wel dat we het geloof van/in de Oude visie niet zo maar eventjes aan elkaar door kunnen geven.  Ongeveer 25 jaar geleden (jubileum 125 jaar Chr. onderwijs te Varsseveld) heb ik me nogal verdiept  in de gedachten van de dominees Hermann Friedrich Kohlbrugge (Elberfeld, D.) en B.W.H. van Linschoten (Varsseveld). Zij benadrukken zeer speciaal dat het de Heilige Geest is die het geloof werkt en schenkt. Ze waren wel voor het breeduit zaaien van het Evangelie, maar benadrukten steeds weer dat de wasdom van Boven moe(s)t komen.

Bernard Dorrestijn,

lid Prot. Gem. Silvolde.

 

Door de wereld gaat een woord

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
En het drijft de mensen voort:
door te luis’tren naar uw stem.
‘Breek uw tent op, ga op reis
Breng ons saam met uw ontheemden
Naar het land dat ik u wijs.’
Naar het nieuw Jeruzalem.

J. Wit,
Evangelische Liedboek 263 

Mystiek

Mystiek bij Open DeurMystiek – de zoektocht van de ziel naar vereniging met het goddelijke.

Het lijkt vaag, mistig. Niet te vangen in de logische wereld van woorden. Oncontroleerbaar en vreemd. Maar het komt in alle religies voor.
Een mystieke ervaring kan overweldigend zijn en iemands leven blijvend veranderen. Waar loopt de mystieke weg, hoe ga je die?
Open Deur gaf zichzelf een tegenstrijdige opdracht: de ongrijpbare mystiek in woorden vangen. Lees het, tussen de regels.

Met onder andere:

·      God en ziel verenigd – over mystieke ervaringen

·      De preken van Meester Eckhart: samen lezen

·      De rijkdom van armoede – opgeven van status, macht en geld

·      Durven niet-weten

·      Verhaal: de geheime muur

———————————————————————————————————————

Maandblad Open Deur – bezield en bewogen. Vanuit de christelijke traditie, met een open blik.

Los nummer: € 3,85 exclusief porto. Proefabonnement: 3 nummers voor € 6. Jaarabonnement € 33,50. Bij bestellingen vanaf 10 exemplaren gelden andere prijzen, vanaf € 1,04 per stuk, met snel oplopende kortingen. Open Deur, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer,

E-mail administratie: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079 – 3 628 628 (ma t/m woe, ’s morgens). Of surf naar www.open-deur.nl (ook voor liturgiesuggesties en tips voor boeken & films bij het thema van Open Deur).

Redactie Open Deur

T 079 – 363 31 75 (ma, do)

E opendeur@boekencentrum.nl

I www.open-deur.nl

Kohlbrugge aan kop Protestantentest

Kohlbrugge aan kop Protestantentest

Nationale Protestantentest binnen vier weken ruim 25.000 keer ingevuld.

De 19e-eeuwse predikant Hermann Kohlbrugge staat op nummer 1 bij de Nationale Protestantentest. Hij wordt gevolgd door Johan Ferrier en Albert Schweitzer. Meer dan 25.000 mensen hebben de test al ingevuld.

Theoloog Hermann Kohlbrugge voert de lijst aan. Hermann Friedrich Kohlbrugge (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een Nederlandse gereformeerd theoloog uit de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. De kern van Kohlbrugges prediking is, dat de gelovige onheilig is in zichzelf, maar tegelijkertijd geheiligd is in Christus. Door de evangelische radicaliteit hiervan wordt Kohlbrugge niet gewaardeerd door de hoofdstroom van de 19e-eeuwse theologie.

Smalle weg

In de test worden mensen die op hem lijken getypeerd als mensen die kiezen voor de smalle weg. Ze kiezen wat geloven betreft voor de smalle, soms moeilijk begaanbare weg en niet voor het brede, gemakkelijke pad. Van nieuwlichterij moeten ze niets hebben, maar een stevige discussie over je geloof gaan ze zeker niet uit de weg.

Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk was een van de mensen bij wie Kohlbrugge als eerste uit de test kwam. Op de tweede en derde plaats staan bij hem Luther en Bonhoeffer.

Vergunst: “De protestantentest noemt mij een leerling van Kohlbrugge, (Ja, principes gaan voor welbevinden), Luther (ja, de genade ontvangen we door het geloof, dankzij Gods lieve Zoon) en daarna Bonhoeffer (ja, gehoorzaamheid aan de geboden van God doet helemaal mee). Dat is een uitkomst waarvoor ik me niet schaam, integendeel.”

Tweede en derde plaats

Johan Ferrier, de eerste president van onafhankelijk Suriname, en de Duitse theoloog en arts Albert Schweitzer staan op nummer 2 en 3. De dichteres Nel Benschop is de hoogst genoteerde vrouw op plaats 8.

De test is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en werd op 31 oktober bij de start van het jubileumjaar ‘2017: 500 jaar protestant’ gelanceerd. Het jubileumjaar is hét moment om iedere Nederlander te vragen hoe protestants hij of zij (nog) is. Lijkt iemand op Bach of op Koningin Wilhelmina? Op Martin Luther King of majoor Bosshardt? Met de Nationale Protestantentest ontdekken Nederlanders de protestant in zichzelf.

De Nationale Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer op welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste lijkt.

In de test zijn profielen van 23 bekende protestanten uit binnen- en buitenland opgenomen.

De test is online in te vullen via www.nationaleprotestantentest.nl.

500 jaar protestantisme

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van 500 jaar protestantisme. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. De slotviering is op 31 oktober 2017 in de Dom in Utrecht. Meer informatie via www.500jaarprotestant.nl.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 24 november 2016.

Met Andere Woorden

Met Andere WoordenDe bronteksten van de Bijbel: waar staan we vandaag?

Deze week kwam een dubbeldik nummer uit van ons vertaaltijdschrift Met Andere Woorden over de bronteksten van de Bijbel.

Dit jaar is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Erasmus als eerste kwam met een gedrukte uitgave van het Griekse Nieuwe Testament. Dit was het begin van een lange zoektocht naar de bronteksten van de Bijbel. Vijf eeuwen na Erasmus maken we de balans van dat onderzoek op. Wat heeft het ons gebracht? Waar staan we vandaag? Daarover gaat het nieuwste nummer van Met andere Woorden.

Het nummer behandelt de belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek, zaken die buiten wetenschappelijke kring maar in beperkte mate bekend zijn. Denk aan Qumran. Velen weten van de wereldberoemde Hebreeuwse boekrollen die hier in en na 1948 gevonden zijn. Maar veel minder bekend zijn de fundamentele vragen waar deze rollen ons voor stellen. Zoals: kunnen we eigenlijk wel spreken van dé Hebreeuwse brontekst van het Oude Testament, of heeft zo’n oertekst nooit bestaan?

Dan het Griekse Nieuwe Testament. Terwijl Erasmus het moest stellen met zo’n dertig Griekse handschriften, zijn er inmiddels ruim 5600 Griekse handschriften geïdentificeerd met (delen van) het Nieuwe Testament. Hoe kom je met behulp van deze schat aan gegevens het dichtst bij de oorspronkelijke Griekse tekst? De vooruitgang die hier de afgelopen decennia is geboekt leidt tot twee inzichten. Allereerst: de zogenoemde textus receptus, de Griekse tekst gebaseerd op het werk van Erasmus anderen die als bron diende voor de Statenvertaling (1633) én de Herziene Statenvertaling (2010), kan niet langer doorgaan voor de meest betrouwbare tekst van het Nieuwe Testament. Maar bovendien: de wetenschappelijke Griekse tekst waar op dit moment aan gewerkt wordt, de Editio Critica Major, brengt ons werkelijk een belangrijke stap dichterbij de bron.

Het themanummer neemt de lezer mee op de zoektocht naar de bronteksten en biedt inzicht in de grote vragen die daarbij spelen. Het bevat bijdragen van verschillende experts, waaronder Bénédicte Lemmelijn, Bärry Hartog, Hans van Nes, Ernst Boogert, Henk Jan de Jonge en Cor Hoogerwerf.

De inhoud van dit nummer is te lezen via www.bijbelgenootschap.nl/MAW. Desgewenst kan hier ook een proefexemplaar van dit nummer worden aangevraagd (zolang de voorraad strekt).

Praktisch geloven… wie wil dat niet?

Is er in uw gemeente al een Micha Cursus? Een cursus die je met elkaar doet! Samen nadenken over het geloof, in gesprek gaan over hoe je in de huidige samenleving christen kunt zijn en bij kunt dragen aan gerechtigheid. Cursusboekjes zijn te bestellen via de website www.michanederland.nl. Voor cursusleiders zijn er instructieavonden, waar handvatten worden aangereikt die helpen om de cursus met plezier, ontspannen en met vrucht te geven aan medegemeenteleden. Kijk voor data en plaatsen van instructieavonden op www.michacursus.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dick van Dijk, projectleider MichaCursus, 06- 15 13 90 55 of mailt u naar vragen@michacursus.nl.

CLO-literatuurdag 2017

CLOHet Christelijk Literair Overleg (CLO), organiseert met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en literair tijdschrift Liter op zaterdag 25 maart de dag voor christelijke literatuur. Het thema van deze literatuurdag is ‘Verleiding in de literatuur’.

De Bijbel is een van de bekendste werken uit de literaire geschiedenis. Tal van literaire schrijvers lieten zich inspireren door de Bijbel. En ook een thema als ‘verleiding’ komt voor in de Bijbel: in Genesis 3 is er al sprake van in het verhaal van de slang die Eva verleidt.

Schrijfwedstrijd

Rondom de CLO-literatuurdag organiseert het CLO een schrijfwedstrijd, waar iedereen aan mee kan doen.

De opdracht is: Schrijf een column over iets wat met verleiding te maken heeft, zoals: vraatzucht, reclamecampagnes, overspel, gesneuvelde voornemens, een onweerstaanbare aankoop, gameverslaving, de nederlaag die iemand tegenover zichzelf lijdt. De column kan een zeer kort verhaal zijn, een beschouwing, een hartenkreet, alles is toegestaan. Maar de tekst moet over verleiding gaan, maximaal driehonderd woorden tellen en onweerstaanbaar zijn.

Stuur je column als Word-document vóór 1 februari 2017 naar info@christelijkliterairoverleg.nl.

De teksten worden voor lezing anoniem gemaakt door een onafhankelijk persoon. De jury bestaat uit betrokkenen bij CLO, Liter, NBG en de Cultuurfabriek/bibliotheek Veenendaal. De winnende column wordt gepubliceerd in literair tijdschrift Liter en in Onder Woorden, het blad van het CLO.

Kerstpuzzel: Schakelwoorden

Hieronder zie je twee keer twaalf woorden. Welk woord past achter het eerste woord en vóór het tweede woord?

Voorbeeld: kerst FEEST muts

Document1

 

 

 

 

 

 

 

 

De beginletters van de ingevulde woorden vormen een bekende tekst uit het Kerstevangelie.

Vul je oplossing vóór 23 januari 2017 in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal.

Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding

van ‘Schakelwoorden’.