Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Hoogspanning

Er is inmiddels al het nodige over gezegd, gedacht en gezwegen. De enorme witte palen die vanaf nu bij onze horizon zullen horen. De dragers van het 380kV-hoogspanningsnetwerk Doetinchem-Wesel dat over de grenzen van ons land heen reikt. Masten die blijkbaar noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de energievraag van de toekomst. Aan de doorgaande discussie hierover wil ik nu niets toe of af doen. Over smaak valt immers niet te twisten en ik zou me ook zeker niet willen aanmatigen dat ik genoeg weet van het energievraagstuk om daarover een boon in de pot te doen. 

Al fietsend kwam ik wel tot een andere mijmering. Wie hier door de omgeving gaat, maar uiteraard door heel het land en ergens aan de horizon de contouren van een dorp of stad ontwaart, die ziet vrijwel onmiddellijk een kerktoren.

Door de eeuwen heen zijn dit bakens van herkenning maar ook van informatie geweest. Niet in de laatste plaats door de klokken. Klokken die niet alleen opriepen tot kerkgang en gebed, maar ook een overlijden kenbaar maakten, aangaven dat het tijd was voor de pap of werkten als brandalarm. Vanaf de toren kon men bovendien ook de omgeving afspieden in tijden van oorlog.

Ja het zijn fiere torens die ook nog eens laten zien hoe doordrenkt Nederland was van het kerkelijke leven. Daar dwaalden mijn gedachten dan ook naartoe af. Want waar de hoogspanningsmasten symbool zijn van vooruitgang en energie, zijn kerktorens dat allang niet meer.

Wanneer mensen onze kerk komen bezichtigen valt niet zelden de verbazing van hun gezicht te lezen wanneer ze horen dat er nog elke week een kerkdienst wordt gehouden. Dat is ze ook niet kwalijk te nemen. Immers het is geen geheim dat veel van die kerktorens inmiddels horen bij kerken die leeg staan of bij een geloofsgemeenschap die maar met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen.

De torens zullen nog wel even blijven staan. Immers er wordt overal druk gestreden om de gebouwen te behouden al is het maar omdat ze historisch vergroeid zijn met dorps- en stadsgezichten. De vraag is echter waar ze symbool voor zullen gaan staan.

In de nota Kerk 2025 van de landelijke Protestantse Kerk wordt met zorg gesproken over witte vlekken op de kaart van Nederland. In 2025 zullen veel kerktorens verwijzen naar de geloofsgemeenschap die er eens was. Er zal lang niet meer in elk dorp of elke stad een protestantse Kerk zijn.

Dat is zeker reden tot zorg. Zoals het in zijn geheel een reden tot zorg is wanneer kerken worden gesloten en soms zelfs gesloopt, of het nu om protestantse kerken gaat of anderszins. Ik ben altijd nog van mening dat er ook van een kerkgebouw alleen al een stil getuigenis uitgaat. Dat mensen alleen al bij het zien van een kerk even herinnerd worden aan een andere kant van het leven.

Maar bij de zorg is er ook wel een kanttekening te plaatsen. Natuurlijk heeft het landelijk bestuur zorg over de teruggang van haar “eigen” kerken. Maar de vraag is hoe het in het geheel van christelijke geloofsgemeenschappen zit. In steden sluiten doorsnee protestantse kerken, maar staan bijvoorbeeld weer migrantenkerken op. En misschien lukt het niet meer om in elke woonkern een protestantse kerk open te houden, maar is er wel een onderkomen mogelijk voor een oecumenische geloofsgemeenschap of een andere samenwerking over tot nu toe bestaande kerkgrenzen heen.

In die zin mogen we volgens mij best blik verruimend kijken.

Veel discussies met het nieuwe hoogspanningsnetwerk hadden te maken met het feit dat de leidingen ook ondergronds zouden kunnen. Op deze manier zou hun impact op het landschap kleiner zijn en kon de energie toch worden doorgegeven.

Misschien is dat ook de nieuwe manier van naar de kerk kijken. Veel van wat vanzelfsprekend was is verdwenen. Toch wil dat niet zeggen dat het over is. Niet alle leidingen lopen bovengronds. Er is ondergronds nog heel wat aanwezig. Jongere generaties die nog wel willen, maar soms ook niet meer weten wat en vooral ook wanneer. Waarbij jong overigens best ruim gerekend mag worden. Hoeveel mensen ook van oudere generaties zijn in de loop van de tijd door diverse omstandigheden niet op afstand komen te staan en willen soms wel terug, maar weten niet hoe.

Aan de kerk dan ook de schone taak om spanningzoeker te zijn in deze tijd. Op te delven wat er in de grond van de samenleving verborgen zit en ruimte geven om die spanning bovengronds te laten komen. Zodat de kerktorens opnieuw fiere torens zullen worden. Een optimisme en vertrouwen waar we ons, zeker in deze week na Pinksteren, aan mogen overgeven.

ds. Gerjanne van der Velde
predikant Protestantse Gemeente Silvolde

Geestelijke verzorging Slingeland ziekenhuis Doetinchem Zoekt Vrijwilliger

 

In het Slingeland Ziekenhuis wordt elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst of bezinningsbijeenkomst gehouden. Hiervoor worden mensen op vrijdagmiddag uitgenodigd door een groep vrijwilligers. Op zondagmorgen worden degenen die de dienst willen bijwonen opgehaald en na afloop weer teruggebracht door vrijwilligers.

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een protestantse viering. Voor de 2e ZONDAG VAN DE MAAND zoeken we een vrijwilliger, die als GROEPSLEIDER kan functioneren. Van u wordt verwacht dat u:

• Deze zondagmorgen vanaf 8:30-12:00 uur beschikbaar bent.
• goed ter been bent
• goed om kunt gaan met mensen
• kunt delegeren
• Het eerste aanspreekpunt bent van het team vrijwilligers op de 2e zondag.
• drie keer per jaar een vergadering van anderhalf uur kunt bij wonen
• zich thuis voelt bij de werkwijze van de geestelijke verzorging
• de regels voor vrijwilligers van het SZ kunt onderschrijven.

Voor de vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, die het leuk vindt om patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.
Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis.

Wij bieden:
Een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
Werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
Eén keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis,
t.a.v. Geestelijke Verzorging,
Kruisbergseweg 25,
7009 BL Doetinchem,
tel 0314 329182.
Mail: geestelijkeverzorging@slingeland.nl

Een mens, die je reisgenoot wil zijn

Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt – licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je
werkelijk bent.

Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.

Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave Protestantse Kerk 2011

Kerk in Actie Werelddag 2017

‘Ik kom al jaren graag naar deze dag!’, ‘Fijn om zoveel mensen uit heel Nederland bij elkaar te zien en te spreken!’
Enthousiaste reacties van bezoekers van de Werelddag van Kerk in Actie op zaterdag 22 april jl. Onder leiding van dagvoorzitter Kathleen Ferrier kwamen verhalen uit de hele wereld tot leven, zoals uit Nigeria en Colombia. Ook werden we bijgepraat over de kerkelijke hulporganisatie in Syrië en over recente ontwikkelingen van de kerk in China en in Pakistan. Twee buitenlandse gasten, Michael Eldaba uit Egypte en dr. Packiam Samuel uit India, vertelden over hun werk. En tussendoor was er muziek en samenzang.
‘Het licht wat je van binnen hebt’ doorgeven. Daar draait het om in het werk van Kerk in Actie. Zodat onze partnerorganisaties in de hele wereld dat licht ook weer doorgeven.
Meer informatie en foto’s op www.kerkinactie.nl/werelddag.

App Protestant: de kerk in je binnenzak

Gebruikt uw gemeente de app Protestant al? Met  deze app kunt u nieuws, aankondigingen, foto’s etcetera via smartphone en tablet onder handbereik van velen brengen. Ook kunt u met de app online collecteren voor eigen projecten en collecten van de kerk. Bovendien is landelijk nieuws van  de Protestantse Kerk in Nederland binnen de app te bekijken. Bekijk in de video wat gebruikers er zo handig aan vinden.
www.protestantsekerk.nl/app

Presentatie boek ‘Kerken Delen’

Samenwerken met medechristenen die een migratie verleden hebben, kan ook door het gezamenlijk gebruik van kerkruimtes en dan ook samen activiteiten ontplooien. Op woensdag 31 mei zal het eerste exemplaar van het boek ‘Kerken Delen: een boek over de kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen’ worden uitgereikt aan ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland.
In het boek worden elf voorbeelden besproken, waarin een kerkgebouw de centrale spil vormt van ontmoeting tussen autochtone Nederlandse en internationale & migrantenkerken. Het boek biedt een scala aan praktische tips en ideeën ter inspiratie, en is interessant voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kerkgebouwen binnen hun kerkgenootschap, maar ook voor geïnteresseerden in de samenwerking tussen autochtone kerken en internationale kerken.
Datum: 31 mei 16:00-18:00 (inloop vanaf 15:30) in Utrecht (exacte locatie binnenkort op www.skinrotterdam.nl).
Deelname is gratis, wel graag aanmelden via info@skinrotterdam.nl.
‘Kerken Delen’ is vanaf 1 juni te koop voor € 7,95; op 31 mei voor slechts € 5,00.
Meer informatie bij Madelon Grant, directeur SKIN-Rotterdam, via 06 81 69 16 70 of info@skinrotterdam.nl.