Logo | Protestantse Kerk Nederland

Kerkleven Nieuws

Wie is Jezus voor jou?

JezusbeeldOpinie

Wat zeggen de mensen? De publieke opinie wordt regelmatig gepeild met enquêtes. Een trend wordt duidelijk met reacties en likes op Facebook. Hoe reageert men op Jezus? Soms vinden mensen hem achterhaald. Een figuur uit een ver verleden. Soms is Jezus iemand uit hun jeugd. Een oude vriend die hen niet zoveel meer zegt. Sommigen vinden Jezus een mythe. Maar historici nemen op goede gronden aan dat Jezus bestaan heeft. De stemming in Nederland lijkt steeds meer dat men zonder Jezus kan. Schouderophalend gaat men aan Jezus voorbij.

 

Profeet

Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ vraagt Jezus aan zijn leerlingen (Lucas 9:18). De mensen zien Jezus als profeet: Elia of Johannes de Doper of één van de oude profeten. Elia en Johannes de Doper wonden er geen doekjes om. Zij riepen de koning en andere leiders van het volk ter verantwoording als zij zich misdroegen. Ook de gewone man in de straat riepen zij op een andere weg in te slaan: heb God lief en de naaste als jezelf. Jezus is net zo’n kritische figuur als één van de profeten, vinden de mensen.

 

Revolutionair

In zijn boek ‘Jezus van Nazareth’ schreef filmregisseur Paul Verhoeven dat hij Jezus als een revolutionair ziet. Jezus leeft voluit, vol vertrouwen in de nieuwe werkelijkheid van God. Met zijn boodschap over het koninkrijk van God tart Jezus de gevestigde orde. Met zijn maaltijden met iedereen (!) roept Jezus een nieuwe sociale orde in het leven. En zaagt Jezus aan de poten van de stoel waarop de elite zit die de zaakjes goed geregeld heeft maar anderen laat creperen. Volgens Paul Verhoeven ging men toen absoluut niet schouderophalend aan Jezus voorbij. Die man moet je in de gaten houden. Die man doet er toe.

 

Messias

Wie zeggen jullie dat ik ben?’ vraagt Jezus. De leerlingen moeten zelf antwoord geven. Petrus zegt: ‘U bent de Christus, de Gezalfde van God.’ Verwacht Petrus dat Jezus Gods vrede en gerechtigheid brengt, door de vijanden, de Romeinen te verslaan? Na alle gruwelijke aanslagen zouden we wel willen dat God vrede en gerechtigheid brengt. Maar, denken we er stilletjes bij, laat God dat vooral doen door de aanslagplegers uit te schakelen, door een klinkende overwinning op al die nare mensen. Jezus’ reactie zet een domper op de verwachtingen van Petrus en op die van ons. Jezus is geen held, hij zal lijden. Geen wonder dat mensen niet weten wat zij met hem aan moeten.

 

Spiegel

Jezus staat midden tussen lieve mensen die nare mensen kunnen worden, en nare mensen die een lieve kant kunnen hebben. Hij oordeelt niet met het zwaard, door slechteriken een kopje kleiner te maken, hij houdt in zijn lijden iedereen de spiegel voor en houdt iedereen in liefde vast. Wil je dat mensen aan de kant geschoven worden vanwege hun ras, geloof, seksuele voorkeur? Wil je dat haat en wraak, nijd en strijd het leven verzieken, de ene mens voor de andere een wolf wordt? Jezus hoopt op inkeer, ómkeer. De kracht van Gods liefde zal mensen uit angst, falen en lijden oprichten – dit vertrouwen brengt Jezus aan de kant van wie lijden.

 

Persoonlijk antwoord

U denkt intussen misschien: ‘Ja, wie is Jezus voor mij?’ Tijdens een oecumenische dienst vroegen we de persoonlijke gedachten bij de vraag ‘wie is Jezus voor jou?’ op briefjes te schrijven. Doet Jezus er voor u toe? Als hij er toch wel toe doet, wat dan? De reactie was overweldigend. Jezus is voor mij:

 • een vriend, een onzichtbare maar altijd aanwezige steun door het leven heen, een houvast in goede en slechte dagen,
 • een groot man, een bron van inspiratie, die ons laat zien dat ieder gelijkwaardig en de liefde waard is,
 • sprekend zijn Vader,
 • God, hij helpt en redt mij, geeft vertrouwen in de toekomst,
 • een voorbeeld van hoe ik leven kan, in vrede en goedheid, verdraagzaam en hoop gevend,
 • hulp en nieuwe kracht om elke dag goed te leven, me in te zetten voor mijn naasten,
 • mijn herder die voor ons zorgt en van ons houdt,
 • de heiland, die de wereld redt,
 • een filosoof, iemand die me de kunst van het leven leert,
 • een rebel tegen systemen die onrechtvaardig zijn tegen mens en milieu,
 • samen, rustpunt, luisterend oor, mijn levensdraad, liefde, barmhartig, heelheid, eenheid, baken, rots.

 

Dit is een samenvattende selectie. Velen gaan niet schouderophalend aan Jezus voorbij. Zij vinden in hem het kloppend hart van hun leven. Ik hoop u ook.

 

Ds. Peter Israël, predikante in de Protestantse Gemeente te Etten, Terborg en Ulft

Wat Bonifatius ons bracht

Arjan Plaisier is blij dat Bonifatius de moeite nam ons ‘Friezen’ het evangelie te verkondigen.

Enige dagen geleden werd in Wijk bij Duurstede herdacht dat 1300 jaar geleden Bonifatius daar voet aan wal zette. Hij kwam uit Engeland en kwam hier naartoe om apostel voor de Friezen te zijn (dat waren alle bewoners ten noorden van de grote rivieren). Hij verbleef hier niet zo lang. Later kwam hij vanuit Fulda (Duitsland) hier weer naartoe. Hij was toen al 80 jaar. In zijn ijver om mensen tot het geloof in Christus te bewegen, is hij uiteindelijk vermoord. Het jaartal en de plaats zijn bekend: 754 in Dokkum. Sinds afgelopen zaterdag is in de Oude Kerk van Wijk bij Duurstede een gevelsteen te bewonderen, die afbeeldt hoe Bonifatius met zijn scheepje aankomt in ‘Dorestad’. Ik mocht deze steen onthullen, samen met de hulpbisschop van Utrecht mgr. Hoogenboom. Bonifatius is immers onze gemeenschappelijke erfenis.

We mogen Bonifatius danken dat hij de moeite heeft genomen om ons ‘Friezen’ het evangelie te verkondigen en ons de kerk binnen te leiden. Op zijn evangelieverkondiging en kerkorganisatie is de nodige kritiek te geven. Tijden veranderen en wij zouden het zo niet meer doen. God maakt gebruik van ruw materiaal. Maar daar werkt Hij wel mee. En daarom overheerst de dankbaarheid. We hebben als Friezen en Batavieren gehoord van God die ons aanneemt als zijn kinderen. We hebben leren vertrouwen op God. We hebben geleerd dat in de buurt van Christus we kunnen ademhalen. Het is alsof er een open plek is uitgehakt in een oerbos. We konden er zitten, gekleed en wel bij ons verstand. We konden onze amuletten begraven en als vrije mensen door de wereld lopen. We werden bevrijd van onze angsten die uit de krochten van de ziel en uit de diepte van de bodem opstijgen. We werden aan elkaar gegeven als broeders en zusters die elkaar in nederigheid mogen dienen.

Intussen leven wij 1300 jaar na Bonifatius. Soms lijkt het erop dat het dus 1300 jaar heeft standgehouden en nu wordt afgebroken. Niet dat de missionarissen nu worden vermoord, maar de amuletten komen weer tevoorschijn en de open plek in het bos lijkt weer overwoekerd te raken. Een seculiere deken dekt de hemel toe en een hedonistische cultuur ketst het licht van God af.

Laten we dan echter niet vergeten dat het zo al 1300 jaar lang vergelijkbaar toegaat. Op een of andere manier is en blijft kerk en evangelie ons vreemd, ook ons Friezen, Batavieren en Germanen. Gedurende 1300 jaar heeft het evangelie harten veroverd, maar elke keer zijn er ook weer harten verhard. Gedurende 1300 jaar is er een kerk geweest als broeder- en zusterschap, maar steeds opnieuw is de kerk gestorven. Aan innerlijke zwakte of uiterlijk vertoon, aan verdeeldheid of eenheidsdwang, aan de ideologieën en denkdressuren van de tijd. En toch is zij ook steeds weer opgestaan, als uit de as herrezen. Niet omdat we toch net christelijk genoeg zijn maar omdat de kerk leeft van het geheim van de Heer zelf. Hij is gestorven en opgestaan en leeft. Hij kijkt nog steeds met barmhartigheid naar ons mensen hier aan de grote rivieren in de Lage Landen. Ergens aan de oever van de Rijn staat de Heer zelf. Daarom wanhopen we niet.

De kerk zal blijven bestaan, ook onder ons. Het evangelie zal verkondigd blijven worden en harten blijven winnen. Altijd weer zullen verkondigers opstaan in de voetsporen van Bonifatius, en altijd weer zullen mensen opstaan tot de vreugde in God. Daarom kijken we niet alleen terug, 1300 jaar ver, maar kijken we ook vooruit. Onze monumenten verwijzen terug naar het verleden  en wijzen vooruit naar de toekomst waarin weer velden zullen zijn, wit om te oogsten.
Ds. Arjan Plaisier, scriba generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 30 mei 2016.

JOP COACH Live 2016

In september 2016 organiseert JOP weer acht JOP COACH Live bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers in het jeugdwerk. De plaatsen en data zijn nu bekend. Tijdens de JOP COACH Live bijeenkomsten is volop gelegenheid om met andere professionals en jeugdwerkers nieuwe kansen voor het jeugdwerk en geloofsopvoeding te ontdekken. Net als vorig jaar is er in de middag een expertmeeting voor predikanten en andere professionals. Het avondprogramma is voor vrijwilligers in het jeugdwerk zoals jeugdouderlingen, club-, tiener- en kindernevendienstleiding en iedereen die het jeugdwerk een warm hart toedraagt.

>JOP COACH Live-bijeenkomsten worden gehouden van ma 5 september 2016 (Ede) tot en met do 29 september 2016 (Zwolle). Voor meer informatie over data, programma en voor aanmelden: www.jop.nl/jopcoachlive.

Zondag 4 september 2016 – Collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Zeist

De pioniersplek ’Buurtvrij’ in Zeist, initiatief van de Oosterkerk, wil kwetsbare mensen in de wijk bijstaan met praktische hulp. Ze werkt daarin nauw samen met het inloophuis, de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners varieert van werkloosheid en dakloosheid tot eenzaamheid, verslaving en schulden. Pionier Walter Willigenburg staat als buurtpastor naast deze mensen. “Mensen die hier komen, voelen dat we integer zijn en geven ons hun vertrouwen.” Steeds meer mensen weten Buurtvrij te vinden.
De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere pioniersplekken om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de samenleving.
U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Missionair Werk september.

Zondag 11 september 2016 – Collecte Jeugdwerk: Sirkelslag betrekt jongeren bij de kerk

Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het online spel ‘Sirkelslag’. Een interactief spel rond christelijke thema’s. Jaarlijks doen bijna 10.000 kinderen en jongeren mee. Ze kijken uit naar dit evenement, waarmee ze zich verbonden voelen met jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met geloven. Uit onderzoek is gebleken dat Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. Jeugdwerkers zijn blij met dit spel, omdat het een goed middel is om jongeren enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te betrekken bij kerk en geloof. JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken blijven bij de kerk.

U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op rekening NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.

Meer agenda-activiteiten op www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda.

Eerste Kids in Actie concert een succes!

concert Kids in ActieOm half vier kwamen de eerste kinderen met hun ouders aan bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. Vol verwachting stapten ze naar binnen om naar het concert van Elly en Rikkert te gaan. Maar wie kwamen ze daar als eerste tegen in de hal? Rainbow, de duif van Kids in Actie! Na even te hebben geknuffeld of op de foto te zijn geweest, zocht iedereen een plekje om te gaan zitten. Aan het begin van het concert kwam als eerste oma Duif, Elly Zuiderveld, het podium op. Toen Rikkert, Rainbow en kinderkoor de Spetters ook klaarstonden, kon het concert beginnen. Zowel oude als nieuwe nummers kwamen er voorbij en de kinderen zongen en dansten enthousiast mee. Wat een succes! Met mooie duivenkaarten om in te kleuren en een lekker ijsje gingen de kinderen weer naar huis. Rainbow heeft al veel zin in het volgende concert, samen met Elly en Rikkert. Komt u ook? Samen met uw (klein)kind, buurmeisje of buurjongen? Kijk voor de concerten op www.zingenindekerk.nl. Op de hoogte blijven van de concerten en nieuws van Kids in Actie? Meld u dan aan voor de duivenpost op www.kerkinactie.nl./kids.

Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking

vakantie voor mensen met een lvbIn de zomermaanden kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking vakantie vieren in Vakantiehotel De Werelt in Lunteren en, voor het eerst, in onze nieuwe vakantie-accommodatie Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark in Doorn. Ook Oud & Nieuw kan men vieren in De Werelt. Tijdens alle zes vakanties begeleiden onze ervaren vrijwilligers de vakantiegasten tijdens de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de creatieve workshops, het winkelen, een huifkartocht en fietsen. En tijdens de avonden met muziek, zang en dans. Van de vakantiegasten wordt verwacht dat zij zelfstandig (eventueel met rollator) binnenshuis kunnen lopen, geen aangepaste hotelkamer nodig hebben en goed in een groep kunnen functioneren. De vrijwilligers begeleiden bij de lichte persoonlijke zorg en bij gebruik van medicatie. Kent u mensen voor wie deze vakantie een aanrader is, wilt u hen dan hierop wijzen? Voor meer informatie: Tel. (0318) 48 66 10 info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl.